ADVOKASI ASPIRASI MAHASISWA TAHUN 2023

14 Agustus 2023 09:27

Hasil advokasi dapat dilihat dalam file berikut

Advo News Lainnya

Advo News

ADVOKASI ASPIRASI MAHASISWA TAHUN 2023

8/14/2023, 9:27:50 AM

DPM POLKESMAR

Advo News

ADVOKASI ASPIRASI MAHASISWA | WISUDA 2022

8/27/2022, 11:32:20 AM

Rida Putri

Advo News

Audiensi I (Kuota Internet) Tahun 2021

2/22/2022, 6:13:29 AM

Ivana Salsabila

Advo News

Audiensi I (PKL) Tahun 2021

2/22/2022, 6:12:47 AM

Ivana Salsabila

Advo News

Audiensi I (Beasiswa) Tahun 2021

2/22/2022, 6:12:19 AM

Ivana Salsabila

Advo News

Audiensi I (Sarana & Prasarana) Tahun 2021

2/22/2022, 6:11:32 AM

Ivana Salsabila

Advo News

Audiensi I (Kebijakan SPP) Tahun 2021

2/22/2022, 6:03:35 AM

Ivana Salsabila

Advo News

Advo News

Advo News

Advo News

Hasil Audiensi Aspirasi Mahasiswa Periode I Tahun 2020

2/22/2022, 5:53:23 AM

Ivana Salsabila

Advo News